к
а
н
д
и
д
а
т
с
т
в
а
й
т
е
Кандидатствайте
*Име:

*Фамилия:

*Град:

*Тел. (мобилен):

Тел. (служебен):

Тел. (домашен):

*E-mail:

*Цел на кредита:

*Сума на кредита:

Допълнителна информация:

Защита на личните данни

Въведение

Защитата на личната информация, която ни предоставяте е важна за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни управлява процесите на събиране и използване на лични данни от Кредит Навигатор. Тя е в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Как събираме лична информация?

Кредит Навигатор може да изиска от вас лична информация по телефона, при среща с нашите консултанти или чрез формуляри и анкети на нашия интернет-сайт.

От каква лична информация имаме нужда?

Ние се нуждаем от определена лична информация, за да преценим дали отговаряте на критериите за получаване на желания от вас кредит. Информацията, която може да изискваме включва – лични данни (име, ЕГН, адрес, тел. и др.), месторабота, финансово състояние и др. Когато изискваме лична информация ние ще ви уведомим от каква информация се нуждаем задължително и каква може да предоставите по ваша преценка. Вие може да не ни дадете цялата необходима информация, но това би ограничило възможността ни да ви помогнем.

Как използваме вашите лични данни?

Ние използваме вашите лични данни за следните цели:
1. За да изпълняваме пълноценно поетите към вас ангажименти (напр. Да определим дали отговаряте на изискванията на банките за кредититране).
2. За да извършваме действия, изискващи наличието на такива данни (напр. Попълване на заявления за кредит и др.)
3. За да ви информираме за нови продукти и услуги.
4. За наши вътрешни административни и маркетингови цели.

По всяко време може да откажете да получавате информация от нас (различна от изискваната поради естеството на нашия бизнес). Ако желаете да се откажете от възможността да ви информираме за изгодни оферти и промоции, моля свържете се с вашия кредитен консултант или пишете на info@creditnavigator.bg

Кой има достъп до вашите лични данни?

Освен Кредит Навигатор, достъп до вашите лични данни имат само избраните от вас банки/кредитни институции във връзка с изпълнение на задълженията си по предоставяне на съответния кредит. Във всички останали случаи Кредит Навигатор не разкрива вашите лични данни пред трети страни, освен ако не е задължен от закона.

Вашите права на достъп до личните данни, които съхраняваме.

По всяко време може да изискате от нас списък с вашите лични данни, които съхраняваме, както и копие от тях.

Как съхраняваме вашите лични данни?

Ние предприемаме всички необходими мерки, за да предпазим вашите лични данни от злоупотреби, загуба, нерегламентиран достъп или разгласяване. Всички наши служители са задължени да запазват конфиденциалността на личните данни. Достъпът до съхраняваната информация е разрешен само при изпълняване на служебни задължения.

За повече информация или допълнителни разяснения, свържете се с нас на тел.029210621 или на info@creditnavigator.bg