к
а
н
д
и
д
а
т
с
т
в
а
й
т
е
Кандидатствайте

  *Име:

  *Фамилия:

  *Град:

  *Тел. (мобилен):

  Тел. (служебен):

  Тел. (домашен):

  *E-mail:

  *Цел на кредита:

  *Сума на кредита:

  Допълнителна информация:

  Кредитен консултант

  Какво да очаквате от вашия кредитен консултант?

   

  • Изготвя цялостен анализ на банковия пазар – анализ на финансовото състояние на клиента, сравнение между всички банки, задълбочен финансов и икономически анализ на пазара (формиране на лихви, състояние на банковия пазар, перспективи);
  • Помага при избора на банка и съдейства с документите при входиране и по време на одобрение на кредита – тълкуване и анализ на различните банкови оферти (изисквания към платежоспособността на кредитоискателите, методи при изготвяне на пазарни оценки, изискване за превод на заплата, комунални услуги, застраховки, кредитни карти, депозити и др.). Изборът на кредитираща банка и конкретна оферта за кредит е важен процес, който има дългосрочно отражение върху управлението на финансите на всеки човек и семейство;
  • Изцяло поема комуникацията с избраната банка;
  • Съдейства при избора на оценител и застраховател;
  • Води преговори с банката по клаузи по Договора за кредит;
  • Съдейства при избора на нотариус и организиране на сделката;
  • Извършва последващ финансов мониторинг – след изтегляне на кредит периодично се прави анализ на клиента дали няма по-добра за него  оферта.